Belçika Turistik Vize

Belçika Turistik Vize – Şirket Sahipleri

1 – Vize işlemi takip belgesi

2 – Şirketin antetli kağıdına Belçika Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi. Giriş dönüş tarihleri, gidiş amacı ve masrafların kimtarafından karşılanacağı mutlaka belirtilmelidir.)

3 – Şirketin son 3 ay içinde alınmış faaliyet belgesi aslı.

4 – Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

5 – Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi

6 – Güncel Tarihli Vergi Levhası fotokopisi

7 – Vukuatlı nüfus kayıt örneği

8 – Kimlik fotokopisi

9 – Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

10 – Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi

11 – Pasaport aslı

12 – 3.5-4.5 ebatlarında son 3 ay içerisinde çekilmiş  olan 2 adet biometrik fotoğraf

13 – Seyahat sağlık sigortası

Belçika Turistik Vize – SSK’lı çalışanlar

1 – Vize işlemi takip belgesi

2 – Şirketin antetli kağıdına Belçika Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi. Giriş dönüş tarihleri, gidiş amacı ve masrafların kim tarafından karşılanacağı mutlaka belirtilmelidir.)

3 – Şirketin son 3 ay içinde alınmış faaliyet belgesi aslı.

4 – Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

5 – Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi

6 – Güncel Tarihli Vergi Levhası fotokopisi

7 – SGK İşe Giriş Bildirgesi

8 – SGK Hizmet Dökümü

9 – Son 3 aya ait İmzalı ve kaşeli Maaş Bordroları

10 – Nüfus kayıt örneği

11 – Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

12 – Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi

13 – Pasaport aslı

14 – 3.5-4.5 ebatlarında, son 3 ay içerisinde çekilmiş  olan 2 adet biometrik  fotoğraf

15 – Seyahat sağlık sigortası

Belçika Turistik Vize – Devlet Dairesinde Çalışanlar

1 – Vize işlemi takip belgesi

2 – Belçika Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi. (Seyahatin amacı, gidiş dönüş tarihleri ve masrafların kim tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)

3 – Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

4 – Kimlik fotokopisi

5 – Nüfus kayıt örneği

6 – Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi

7 – Bağlı bulunduğunuz kurumdan ıslak imzalı alınmış görev/izin yazısı

8 – Son 3 aya ait Maaş Bordroları (İmzalı ve kaşeli olmalıdır.)

9 – Görev kimlik kartı

10 – Mesleğinizle ilgili (yaptığınız görevide içeren) çalışma belgesi,

11 – 3.5-4.5 ebatlarında, son 3 ay içerisinde çekilmiş  olan 2 adet biometrik  fotoğraf

12 – Pasaport aslı

13 – Seyahat sağlık sigortası

Belçika Turistik Vize – Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendisler

1 – Vize işlemi takip belgesi

2 – Belçika Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi. (Seyahatin amacı, gidiş dönüş tarihleri ve masrafların kim tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)

3 – Son 3 ay içinde alınmış oda sicil kaydı.

4 – Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Kuruluş, sermaye arttırımı, adres değişiklikleri olmuşsa belirtilmelidir.)

5 – Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi

6 – Güncel Tarihli Vergi Levhası fotokopisi

7 – Meslek kimlik kartı fotokopisi

8 – SGK İşe Giriş Bildirgesi

9 – SGK Hizmet Dökümü

10 – Son 3 aya ait Maaş Bordroları (İmzalı ve kaşeli olmalıdır.)

11 – Kimlik fotokopisi

12 -Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

13 – Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi

14 – Pasaport aslı

15 – Seyahat sağlık sigortası

Emeklilerin Belçika Turistik Vize için hazırlaması gereken evraklar;

1 – Belçika Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi. (Seyahatin amacı, gidiş dönüş tarihleri ve masrafların kim tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)

2 – Emekliliğinizi gösteren belge (Emeklilik kartı, emekli olduğunuz kurumdan alınmış emekliliği gösterir belge ya da emeklilik maaşınızın yattığı bankadan alınmış son 3 aylık döküm)

3 – Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4 – Kimlik fotokopisi

5 -Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

6 – Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi

7 –  Pasaport aslı

8 – 3.5-4.5 ebatlarında, son 3 ay içerisinde çekilmiş  olan 2 adet biometrik  fotoğraf

9 – Seyahat sağlık sigortası

Belçika Turistik Vize – Ev Hanımları

1 – Vize işlemi takip belgesi

2 – Masrafları karşılaya kişiden Belçika Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi. (Seyahatin amacı, gidiş dönüş tarihleri ve masrafların kim tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)

3 – Masrafları karşılayan kişinin maddi durum ve gelir evrakları.

a.Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

b.Emekli ise emeklilik evrakları

c.SSK’lı çalışan ise gelir belgeleri

d.Şirket sahibi ise şirket evrakları

e.Devlet memuru ise çalıştığı kurumdan gelir belgeleri

f.Varsa tapu fotokopisi, araç ruhsat fotokopisi, kira sözleşmesi fotokopisi

4 – Nüfus kayıt örneği

5 – Kimlik fotokopisi

6 – Pasaport aslı

7 – 3.5-4,5 ebatlarında, son 3 ay içerisinde çekilmiş  olan 2 adet biometrik fotoğraf

8 – Seyahat sağlık sigortası

Belçika Turistik Vize – Öğrenciler

1 – Vize işlemi takip belgesi

2 -Masrafları karşılaya kişiden Belçika Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi. (Seyahatin amacı, gidiş dönüş tarihleri ve masrafların kim tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)

3 – Pasaport aslı

4 – Vize başvurusunda bulunan kişi 18 yaşından küçük ise, anne ve babadan son 6 ay içinde çıkarılmış noter onaylı muvafakatnamenin aslı

5 – Masrafları karşılayan kişinin maddi durum ve gelir evrakları.

a.Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

b.Emekli ise emeklilik evrakları

c.SSK’lı çalışan ise gelir belgeleri

d.Şirket sahibi ise şirket evrakları

e.Devlet memuru ise çalıştığı kurumdan gelir belgeleri

f.Varsa tapu fotokopisi, araç ruhsat fotokopisi, kira sözleşmesi fotokopisi

6 – Kimlik fotokopisi

7 – Nüfus kayıt örneği

8 – Okuldan alınmış Orjinal öğrenci belgesi (yeni mezunsa ve çalışmıyorsa diplomanın fotokopisi)

9 – 3.5-4,5 ebatlarında, son 3 ay içerisinde çekilmiş  olan 2 adet biometrik  fotoğraf

10 – Seyahat sağlık sigortası