Bulgaristan Vizesiz

Konsolosluk Adres : Ulus, Ahmet Adnan Saygun Cd. No:34, 34340 Etiler,Beşiktaş/İstanbul
Telefon: (212) 281 0115
E-Posta: [email protected]
Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma: 08.00 – 12.00 / 12.30 – 16.45
Görev Bölgesi: Kocaeli, Çanakkale, İstanbul, Sakarya,

Bulgaristan Turistik Vize

Bulgaristan Turistik Vize – Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

 • Şirketin antetli kağıdına yazılmış ve kaşe ile ve imza edilmiş vize talep dilekçesi (Bulgaristan Konsolosluğuna hitaben gidiş tarih ile amacını belirten)
 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi
 • Ticaret odası faaliyet belgesi
 • 3,5-4,5 ebatlarında 1 adet biometrik fotoğraf
 • Banka hesap ekstreleriniz (güncel tarihli – hareketli ve bakiyesi bulunan hesap)
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (e devletten barkodlu)
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Pasaport Aslı
 • Nüfus cüzdanı- kimlik fotokopisi
 • Seyahat Sağlık Sigorta poliçesi

Bulgaristan Turistik Vize – SGK’ya Bağlı Olarak Maaşlı Çalışanlar

 • Şirketin antetli kağıdına Bulgaristan Konsolosluğuna hitaben vize talep dilekçesi (iş veren imzalı-kaşeli ve seyahat tarihleri ile amacını belirten)
 • Şirketin imza Sirküleri fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Ticaret odası Faaliyet belgesi (son 3 ay içinde temin edilmiş olmalı)
 • Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi
 • 3,5-4,5 ebatlarında 1 adet biometrik fotoğraf
 • Banka hesap ekstreleriniz (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği (e devletten barkodlu)
 • Pasaport aslı
 • SGK işe giriş bildirgesi (çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SGK işe giriş bildirgesini temin edilmelidir)
 • Maaş Bordrosu (Şirket imza ve kaşeli son 3 aya ait)
 • SGK Hizmet Dökümü (e devletten barkodlu)
 • Nüfus cüzdanı-kimlik fotokopisi
 • Seyahat Sağlık Sigorta poliçesi

Bulgaristan Turistik Vize – Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 • Firmanın  antetli kağıdına Bulgaristan Konsolosluğuna hitaben yazılmış ve gidiş amacını belirten vize talep dilekçesi
 • Firma sahibinin imza beyanname fotokopisi
 • Yeni çekilmiş arka fonu beyaz – 1 adet resim
 • Banka hesap ekstreleri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )
 • Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (son 3 ay içinde temin edilmiş olmalı)
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ( e devletten barkodlu)
 • Pasaport
 • Nüfus cüzdanı-Kimlik fotokopisi
 • Tapu Fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsat fotokopisi (Varsa)
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Seyahat Sağlık Sigorta poliçesi

Bulgaristan Turistik Vize – Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

 • Firmanız antetli kağıdına, Bulgaristan konsolosluğuna hitaben vize talep dilekçesi (gidiş tarih ile amacınızı belirtir)
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Yeni çekilmiş arka fonu beyaz – 1 adet resim
 • Son 6 aya ait Banka hesap ekstreleriniz (Hareketli bir hesap ve bakiyesi bulunan)
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (e devletten barkodlu)
 • Pasaport
 • Nüfus cüzdanı- kimlik fotokopisi
 • Tapu Fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)
 • Faaliyet belgesi aslı (bağlı bulunduğu meslek odasından ve  son 3 ay içinde alınmış)
 • Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi

Avukatlar – Barodan

Doktorlar – Tabipler odasından

Eczacılar – Eczacılar odasından

Diş Hekimleri – Diş hekimleri odasından

Mimarlar ve Mühendisler – Mimarlık ve Mühendisler odasından belge almalıdırlar

Bulgaristan Turistik Vize – Devlet Dairesinde Çalışanlar/Memur

 • Bulgaristan Konsolosluğuna hitaben yazılmış ve gidiş amacı ile seyahat tarihlerinizi belirten vize talep dilekçesi
 • Pasaport
 • Bağlı olunan kurumdan alınmış ‘İzin Onayı’ (imzalı ve mühürlü)
 • Resmi kurum görev kimlik fotokopisi önlü arkalı
 • Maaş bordrosu (son 3 ay ve imza ile mühürlü)
 • Yeni çekilmiş arka fonu beyaz – 1 adet resim
 • Banka hesap ekstreleriniz (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )
 • Nüfus cüzdanı- kimlik fotokopisi
 • Tapu Fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ( edevletten barkodlu)
 • Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi

Bulgaristan Turistik Vize – Emekliler

 • Bulgaristan Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 • Yeni çekilmiş arka fonu beyaz – 1 adet resim
 • Banka hesap ekstreleri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )
 • Otel rezervasyonu
 • Pasaport
 • Nüfus cüzdanı-kimlik fotokopisi
 • Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)
 • Emeklilik Tescil Belgesi (e devletten barkodlu)
 • Emeklilik maaşı aldığı ve diğer banka hesap ekstreleri (son 6 aya ait bankadan kaşe ve imzalı)
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (e devletten barkodlu)
 • Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi

Bulgaristan Turistik Vize – Ev Hanımları

 • Yeni çekilmiş arka fonu beyaz – 1 adet resim
 • Banka hesap ekstreleri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (e devletten barkodlu)
 • Eşine ait ilgili iş evrakları (evli olanlar için)
 • Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten, Bulgaristan Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi.
 • Otel rezervasyonu
 • Pasaport
 • Nüfus cüzdanı-kimlik fotokopisi
 • Tapu Fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)
 • Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi

Bulgaristan Turistik Vize – Öğrenciler

 • Ebeveynler tarafından yazılmış vize talep dilekçesi (Bulgaristan Konsolosluğuna hitaben yazılmış)
 • Yeni çekilmiş arka fonu beyaz – 1 adet resim
 • Banka hesap ekstreleri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )
 • Otel rezervasyonu
 • Pasaport
 • Nüfus cüzdanı-kimlik fotokopisi
 • Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi
 • Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)
 • Öğrenci Belgesi (İngilizce)
 • Muvafakatname; (0-18 arası çocuklar için, noter onaylı  Orjinal muvafakatname istemektedir.)
 • Ebeveyn’lere ait ilgili iş evrakları