Çek Cumhuriyeti Turistik Vize

Şirket Sahiplerine Çek Cumhuriyeti Vizesi

 • Pasaport aslı
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • 3.5-4.5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve şirkette imza yetkisi olan kişi tarafından Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na hitaben yazılmış dilekçe.
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi (Süresi Geçerli Olan)
 • Faaliyet Belgesi aslı (Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış son 3 ay içinde)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Banka Hesap cüzdanları ve fotokopileri (Yolcunun kendi adına açılmış, bakiyesi bulunan güncel)
 • Tapu fotokopileri (varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (varsa)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi

SSK’lı Çalışana Çek Cumhuriyeti Vizesi

 • Pasaport aslı
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • 3,5-4,5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf.
 • Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 • Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)
 • Faaliyet Belgesi aslı (Tic. veya San. Odası – son 3 ay tarihli)
 • Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.)
 • Maaş Bordrosu (Son 3 ay)
 • SSK Hizmet Dökümü
 • Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli
 • Tapu fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi