Danimarka Turistik Vizesi

Danimarka Turistik Vize – SSK’ya Bağlı Olarak Çalışanlar – Maaşlı

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Şirketin antetli kağıdına Danimarka Başkonsolosluğuna hitaben orijinal vize talep dilekçesi ve gidiş amacını belirten kaşeli ve yetkilisi tarafından imzalanmış.

3- Şirketin imza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Güncel olması gerekmektedir)

4- Vergi levhası fotokopisi

5- Faaliyet belgesi aslı (Son 3 aylık)

6-  Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi

7-  3.5-4.5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf

8- Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

9-  Vukuatlı nufüs kayıt örneği

10- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

11- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

12- Pasaport aslı

13- SSK işe giriş bildirgesi -yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.

14- SSK’lı Hizmet Dökümü

15- Maaş Bordrosu –son 3 ay

Danimarka Turistik Vize – Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Şirketin antetli kağıdına Danimarka Başkonsolosluğuna hitaben orijinal vize talep dilekçesi ve gidiş amacını belirten kaşeli ve yetkilisi tarafından imzalanmış.

3- Şirketin imza Sirküleri aslı ve fotokopisi –süresi geçmemiş

4- Vergi levhası fotokopisi

5- Faaliyet belgesi aslı (3 aylık güncel)

6- Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi

7- 3,5-4,5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf

8- Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

9- Nüfüs dairesinden alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

12- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

16- Pasaport aslı

Danimarka Öğrenci Vizesi

 

1-Yeni çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf- Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız

2- Ebeveynler tarafından imzalı Danimarka Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

3-Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli)

4-Ebeveyn’lere ait iş evrakları ve şahsi evraklar (banka cüzdanı-tapu-ruhsat vs)

5-Muvafakatname ; Konsolosluk tek başına seyahat edecek 0-17 arası çocuklar için, anne ve babadan noter onaylı muvafakatname istemektedir.

6-Seyahat sağlık sigortası poliçesi

7-Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)