İsviçre Turistik Vize

İsviçre Turistik Vize – Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

1-Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı ve İsviçre Konsolosluğuna hitaben gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi

3- Şirketin imza sirküleri fotokopisi

4- 3,5-4,5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf

5- Faaliyet belgesi aslı

6- Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

7- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

8- Seyahat sağlık sigortası

9- Pasaport aslı

10- Vergi Levhası fotokopisi

11- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

12- Tapu fotokopisi var ise ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

13- Nüfus cüzdanı fotokopisi

14-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İsviçre Turistik Vize – SSK’ya Bağlı Olarak Maaşlı Çalışanlar

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Şirketin antetli kağıdına İsviçre Başkonsolosluğuna hitaben orijinal vize talep dilekçesi ve gidiş amacını belirten kaşeli ve yetkilisi tarafından imzalanmış.

3- Şirketin imza Sirküleri  fotokopisi

4- Vergi levhası fotokopisi

5- Faaliyet belgesi aslı son 3 aylık

6- Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi

7-3,5-4,5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf

8- Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

9- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

10- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

11- Pasaport aslı.

12- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.

13- Maaş Bordrosu -son 3 ay

14- SSK’lı Hizmet Dökümü

15- Tapu fotokopisi (Varsa)

16-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İsviçre Turistik Vize – Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Firmanın  antetli kağıdına İsviçre Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış ve gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi

3- Firma sahibinin imza beyannamesi  fotokopisi

4- 3,5-4,5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf

5- Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

6- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

7- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

8- Pasaport aslı

9- Faaliyet belgesi aslı son 3 aylık

10-Nüfus cüzdanı fotokopisi

11- Tapu Fotokopileri (Varsa)

12- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

13- Vergi Levhası fotokopisi

14-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İsviçre Turistik Vize – Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2-  Şirketin antetli kağıdına İsviçre Başkonsolosluğuna hitaben orijinal vize talep dilekçesi ve gidiş amacını belirten kaşeli ve yetkilisi tarıfından imzalanmış.

3- Vergi levhası fotokopisi

4- Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi

5- 3,5-4,5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf

6- Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

7- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

8- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

9- Pasaport aslı

10- Nüfus cüzdanı fotokopisi

11- Tapu Fotokopileri (Varsa)

12- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

13- Faaliyet belgesi aslı son 3 aylık

14-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Avukatlar – Barodan

Doktorlar – Tabipler odasından

Eczacılar – Eczacılar odasından

Diş Hekimleri – Diş hekimleri odasından

Mimarlar ve Mühendisler – Mimarlık ve Mühendisler odasından belge almalıdırlar

İsviçre Turistik Vize – Devlet Dairesinde Çalışanlar

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2-İsviçre Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış ve gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi

3-Pasaport aslı

4-Orijinal görev yazısı – bağlı olduğu makama – ingilizce veya ispanyolca olarak yazılmış

5- Resmi kurum görev kimlik fotokopisi önlü arkalı

6- Maaş bordrosu son 3 ay

7-3,5-4,5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf

8- Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

9- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

10- Nüfus cüzdanı fotokopisi

11- Tapu Fotokopileri (Varsa)

12- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

13-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İsviçre Turistik Vize – Emekliler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- İsviçre Konsolosluğuna hitaben  İngilizce olarak yazılmış orijinal vize talep dilekçesi

3- 3,5-4,5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf

4-Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

5- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

6- Pasaport aslı

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi

8- Tapu Fotokopileri (Varsa)

9- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

10- Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

11- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı veya banka cüzdanının fotokopisi -Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı

12-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İsviçre Turistik Vize – Ev Hanımları

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- 3,5-4,5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf

3-Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

4- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

5- Eşine ait iş evrakları

6- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten  İsviçre Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış orijinal dilekçe.

7- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

8- Pasaport aslı

9- Nüfus cüzdanı fotokopisi

10- Tapu Fotokopileri (Varsa)

11- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

12-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İsviçre Turistik Vize – Öğrenciler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Ebeveynler tarafından yazılmış orijinal vize talep dilekçesi İsviçre Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış

3- 3,5-4,5 ebatlarında 2 adet biometrik fotoğraf

4- Banka hesap ekstre Son 3 aylık güncel ve en az 5.000 tl bakiyeli banka tarafından kaşe ve imzalı imzalayanın imza sirküleri mutlaka dosyaya ilave edilmeli

5- Seyahat sağlık sigortası

6- Pasaport aslı

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi

8- Tapu Fotokopileri (Varsa)

9- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

10- Öğrenci Belgesi

11- Muvafakat name; Konsolosluk tek başına yada Anne – Babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 arası çocuklar için, noter onaylı  Orjinal muvafakatname istemektedir.

12-Ebeveyn’lere ait iş evrakları

13-Vukuatlı nüfus kayıt örneği